Erfgoed Overijssel Denekamp

Meer informatie over de mensen en organisaties achter dit project vindt u in het colofon.

Digitaal Erfgoed in samenhang gepresenteerd: Denekamp 1830-heden

Het project "Digitaal erfgoed Overijssel in samenhang gepresenteerd: Denekamp 1830 - heden" is tot stand gekomen uit een sectoroverstijgende samenwerking tussen archieven, bibliotheken en een lokale heemkundige vereniging. Het doel van deze website is zeer divers historisch materiaal in samenhang te presenteren.

De informatie die u hier ziet, heeft betrekking op de dorpskern Denekamp vanaf 1830. Deze begindatum houdt verband met de aanvang van de kadastrale administratie in Nederland.

Allerlei informatie over de dorpskern Denekamp wordt op deze website gepresenteerd, zoals informatie over de woonomgeving, over bewoners en hun relaties tot elkaar.

Er is gebruik gemaakt van verschillende historische bronnen:

  • foto's en ander materiaal van de plaatselijke heemkundige vereniging;
  • archiefstukken van het Historisch Centrum Overijssel en van gemeentearchieven;
  • films van het Audiovisueel Documentatiecentrum Overijssel;
  • boeken en tijdschriftartikelen aanwezig bij de Overijsselse Bibliotheek Dienst, Stichting Bibliotheek Dinkelland of Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek te Deventer.

Voor historische verenigingen in Overijssel bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van het stramien van deze website om de eigen plaatselijke geschiedenis te ontsluiten en online te presenteren. U kunt hierover contact opnemen met Dinand Webbink (g.d.webbink@saxion.nl).