Erfgoed Overijssel Denekamp

Gebruikte iconen

In de website worden op veel plaatsen iconen gebruikt om aan te geven om wat voor soort gegevens het gaat. In deze pagina worden deze iconen verder uitgelegd.

Voor de overzichtelijkheid zijn de iconen hier opgesplitst in drie groepen:

Veelgebruikte iconen

De volgende iconen worden veel gebruikt in de website:

Persoon
Organisatie
Gebouw
Perceel
Gebeurtenis
Documentatie
Multimedia

Deze afbeeldingen worden ook in het groot als achtergrond gebruikt op de detailpagina's van de soort informatie.

Om de herkenbaarheid te vergroten heeft iedere soort informatie ook zijn eigen kleurstelling. Als de kleurstelling verandert, betekent dit dus dat u in een ander soort informatie terecht bent gekomen, bijvoorbeeld door het volgen van een link vanuit een persoon naar een gebouw waar hij gewoond heeft.

Iconen voor de relaties tussen gegevens

Daarnaast zijn er nog iconen die worden gebruikt om de relaties aan te geven tussen verschillende soorten gegevens:

Algemeen icoon voor de relaties die in een documentatie worden vermeld.
Familierelaties tussen personen
Bewoning van gebouwen door personen
Gebruik van gebouwen door organisaties
Eigendom van percelen door personen
Eigendom van percelen door organisaties
Bebouwing van percelen door gebouwen
Perceelmutaties van percelen

Iconen voor multimedia

Voor de verschillende soorten multimedia zijn ook verschillende iconen:

Afbeelding
Geluidsfragment
Tekst
Film

Het icoon van een geluidsfragment wordt ook gebruikt als het icoon voor multimedia in het algemeen.