Erfgoed Overijssel Denekamp

Gebruikte begrippen

Algemene documentatie
Dit is documentatie die niet tot één van de subsoorten van documentatie behoort. Van algemene documentatie is alleen maar een titel bekend.
Archiefbron
Dit is documentatie die afkomstig is uit bronnen die gevonden zijn in een archief. Meer informatie over de verschillende soorten aktes die zijn gebruikt in deze website is te vinden op digitale versie van het boek Overijsselaars gezocht .
Audiovisuele documentatie
Dit is documentatie in de vorm van films, foto's, prentbriefkaarten, etc. In de audiovisuele documentatie wordt de inhoud en de vindplaats beschreven. In een aantal gevallen zal ook het bijbehorende audiovisuele fragment in de vorm van multimedia op de website zijn opgenomen.
Het kan dus zijn dat de website audiovisuele documentatie bevat, waarin een beschrijving staat van een foto inclusief wie er op staan, zonder dat de foto zelf als afbeelding op de website staat.
Bidprentje
Een soort documentatie in de vorm van een kaartje ter nagedachtenis aan een overledene, zoals dat in katholieke families gebruikelijk is.
Documentatie
In de documentatie wordt de inhoud van een stuk documentatie beschreven. Allereerst bevat dit de bronvermelding van de documentatie. Vervolgens is vastgelegd welke gegevens over personen, organisaties, gebouwen, percelen en historische gebeurtenissen voorkomen in de documentatie. Hierbij worden de gegevens overgenomen zoals ze in die documentatie voorkomen, ook als uit andere bronnen bekend is dat die gegevens niet kloppen (bijvoorbeeld een afwijkende spelling van een achternaam of een fout in een datum).
Ook wordt vastgelegd wat de samenhang is tussen die gegevens, bijvoorbeeld wie in welk huis woonde.
De documentatie vormt de basis van de gegevens in de website. Alle gegevens over personen, organisaties, gebouwen, percelen en gebeurtenissen zijn terug te voeren op gegevens in de documentatie. Bij de vermelde personen etc. staat een link naar de persoon waar deze gegevens voor gebruikt zijn.
Gebeurtenis
Gebeurtenissen zijn in deze website historische gebeurtenissen uit de geschiedenis van Denekamp. Gebeurtenissen zijn zelfstandig te doorzoeken via "Uitgebreid zoeken" maar worden ook getoond bij personen, organisaties, gebouwen en percelen. Waar mogelijk worden gebeurtenissen getoond uit de periode waar de gegevens betrekking op hebben, zoals tijdens het leven van een persoon.
Gebouw
Een gebouw uit het Dorp Denekamp. In eerste instantie beperkt dit project zich tot 72 panden uit de dorpskern. De website wordt steeds aangevuld dus het kan zijn dat niet al deze panden al aanwezig zijn in de website.
Van een gebouw wordt vastgelegd wie er in de loop van de tijd gewoond hebben, of welke organisaties het in gebruik hebben gehad. Tevens wordt vastgelegd op welke percelen het gebouw in de loop van de tijd stond.
Kaart
Een kaart is een soort documentatie in de vorm van een kaart, zoals een plattegrond van Denekamp of een landkaart van Nederland. In de kaart wordt de vindplaats beschreven, alsmede welke personen, organisaties, gebouwen, percelen en gebeurtenissen en er op de kaart worden vermeld. Indien er een afbeelding van de kaart in digitale vorm beschikbaar is in de website, is die als multimedia opgenomen.
Links
Met links worden hyperlinks bedoeld naar andere webpagina's. Het Links-gedeelte in de hoofdnavigatie geeft een overzicht van hyperlinks naar websites waar meer historische informatie over Denekamp te vinden is.
Literatuur
Literatuur is een soort documentatie, bijvoorbeeld in de vorm van boeken of tijdschriftartikelen. Een veelgebruikte bron is het tijdschrift "het Onderschoer" van de stichting Heemkunde Denekamp.
Multimedia
Multimedia zijn extra gegevens die aan een documentatie kunnen zijn toegevoegd, in de vorm van afbeeldingen, films, geluidsfragmenten of teksten.
Multimedia horen altijd bij één stuk documentatie. In de documentatie staat vastgelegd wat de bronvermelding is en welke gegevens er in de multimedia voorkomen.
Bij personen, organisaties, gebouwen, percelen, en gebeurtenissen worden alle multimedia getoond die horen bij documentatie waar die gegevens in voorkomen.
Organisatie
Organisaties, zoals bedrijven, stichtingen en verenigingen. De meeste organisaties die zijn opgenomen in de website hebben een pand in de dorpskern van Denekamp in gebruik gehad of waren eigenaar van een perceel in de dorpskern.
Perceel
Een perceel is een stuk land. Een perceel kan op diverse manieren gebruikt worden, bijvoorbeeld als weiland maar ook voor bebouwing. De eigenaars van percelen worden sinds 1832 geregistreerd door het kadaster.
Persoon
Een persoon die voorkomt in de website is meestal een bewoner van een gebouw uit de dorpskern van Denekamp, of de eigenaar van een perceel in de dorpskern. Omdat van personen zoveel mogelijk ook hun familierelaties worden vastgelegd, komen er ook ouders, partners en kinderen van dorpsbewoners voor, waar maar weinig gegevens over bekend zijn.
Vermeldingen
In de documentatie wordt vastgelegd welke personen, organisaties, gebouwen, percelen en gebeurtenissen daarin worden vermeld. Van elke vermelding wordt aangegeven welke gegevens daar in de documentatie over bekend zijn. In een documentatie kunnen ook vermeldingen voorkomen van personen, orgnisaties, gebouwen, percelen en gebeurtenissen, die verder niet in de website zijn opgenomen. Als de gegevens wel zijn opgenomen in de website, kan hier vanuit de documentatie naar worden doorgeklikt via "Vermeld als".
Website
Een website is een verzameling van bij elkaar horende pagina's op internet. Bij dit project zijn diverse bronnen geraadpleegd voor het verzamelen van gegevens, waaronder websites. Daarmee is een website ook een soort documentatie geworden.
Van de websites die als bron zijn geraadpleegd, is het adres vastgelegd van het moment van raadplegen. Het kan zijn, dat de website inmiddels niet meer op het toenmalige adres beschikbaar is. In dat geval dient het adres alleen nog maar als bronvermelding, en kan helaas niet meer worden doorgeklikt naar de website.