Erfgoed Overijssel Denekamp

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen.

Colofon

Initiatief

Werkgroep Digitalisering Erfgoed Overijssel. De werkgroep bestaat uit:

Het project vindt plaats onder auspiciën van het
Directie Overleg Bibliotheken Overijssel (DOBO ) en werd mede mogelijk gemaakt door een genereuze financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

Realisatie website en invoersoftware

Heritas, Enschede

Grafische vormgeving website

Grafisch bureau Creatype, Drachten

Invoer gegevens

Deze website was nooit tot stand gekomen zonder de enthousiaste inzet van de vrijwilligers van de Stichting Bibliotheek Dinkelland en de Stichting Heemkunde Denekamp:

  • Mevr. R. Berning
  • Mevr. W. Bouman
  • Mevr. M. Ettema
  • Dhr. J. Gortemaker
  • Dhr. J. Knippers
  • Dhr. J. Schiphorst
  • Dhr. B. Tijhuis

Adviezen

  • Marcel Mentink
  • Martin Meuleman
  • Piet den Otter

Auteursrecht

De initiatiefnemers en beheerders van deze website hebben in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteursrecht van individuele fotografen, cartografen, kunstenaar, drukkers en uitgevers, en bestaande rechten te respecteren.

Als het auteursrecht abusievelijk geschonden is, wordt u verzocht contact op te nemen met de betrokken instelling of de beheerder van deze site, zodat deze fout kan worden hersteld.

Het eigendom en auteursrecht van de meerderheid van de gebruikte materialen berusten bij één van bovengenoemde organisaties.
De images mogen zonder restrictie worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik. Voor publicatie of tentoonstelling dient schriftelijke toestemming te worden verkregen van de organisatie of persoon die het auteursrecht van het origineel bezit. Voor gebruik zal een vergoeding in rekening worden gebracht. Daarnaast is bronvermelding een vereiste.